Ar šā gada 27. martu esam uzsākuši stādu tirdzniecības sezonu.